جوانه های فردا

جلوه‌هایی از زندگی امام حسن (علیه‌السلام) ویژه

یک واحد امام حسن شناسی ویژه

عزت روزی امام حسن(علیه السّلام) از کوچه ای می گذشت، مردی تحت تأثیر شخصیت روحانی امام قرار گرفت و بی اختیار، در تمجید امام گفت: یابن رسول الله! عظمت خاصی در تو می بینم. امام فرمود: «عظمت، ویژه پروردگار متعال است. به جای آن کلمه عزت را به کار ببر که خداوند در قرآن کریم می فرماید: «عزت و بزرگی برای خدا و رسول و مؤمنان است.» (منافقون: 8) چون آفریدگار، عزت را به ما عطا کرده است، می توانیم این صفت را در تمجید دوستان به کار ببریم».1 1. حسن بن علی امام مصلح، ص 44.

افطار در ... ویژه

افطاری (داستان) ویژه

نامه‌ای از سوی پروردگار به همه انسان‌ها ویژه

ارتباط دختر و پسر آری یا نه؟ ویژه

محبت پرنده (داستان) ویژه

پروردگار ظالم یا عادل؟ (داستان) ویژه

چرا امامت در اولاد حسین بن علی ادامه یافت نه در فرزندان حسن بن علی؟ ویژه

پرنده کور (داستان) ویژه