مراسمات

  • 9789
  • 254 مرتبه
کارگاه نوجوانه

کارگاه نوجوانه

1402/11/21

دومین جلسه از
کارگاه نوجــــــــــ🌱ـــــــــــوانه
یکشنبه ۱۵ بهمن ماه در موسسه شمـــــــــیم خانواده آسمانی برگزار گردید.

مباحث جلسه: 

مرور جلسه قبل

انواع بلوغ در دوره نوجوانی

🔴تغییرات شناختی نوجوان

🔵تغییرات هیجانی نوجوان

🟡پرسش و پاسخ

🔴معرفی کتاب

#نوجوانه
 #جلسات_مادران_نوجوانان
#فصلی_نو_در_والدگری
#جلسه_دوم