مراسمات

  • 9795
  • 313 مرتبه
کارگاه نوجوانه

کارگاه نوجوانه

1402/11/21

جلسه کارگاه نوجــــــــــ🌱ـــــــــــوانه
 در موسسه شمـــــــــیم خانواده آسمانی برگزار گردید.

یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲ جلسه کارگاه نوجوانه باحضور رکارخانم جغتایی مدرس و مشاور تربیتی در موسسه شمـیم خانواده آسمانی برگزار شد؛ که در آن مباحث ذیل را بیان نمودند. 

سه نیاز طلایی و کلیدی دوران نوجوانی

برخورد و مواجهه صحیح با بی نظمی و
کج خلقیهای نوجوان

🔴نگاه سیستمی به تربیت

تربیت چه چیز نیست

🔵نگاهی نو به تربیت

پرسش و پاسخ

🔴معرفی کتاب

#نوجوانه
#جلسه_حضوری_مادران 
#فصلی_نو_در_والدگری

💻 کانال خبری موسسه:
http://eitaa.com/khanevade_asemany